De sedimenttunnel

Vooraan het traject wordt er vaak een sedimenttunnel ingebouwd die als filter functioneert. De sedimenttunnel is een standaard infiltratietunnel waarbij een grondlaag geotextiel wordt aangebracht waarin sediment zoals kiezels en fijne afvaldeeltjes tegen worden gehouden.

Bij regenval vult de tunnel zich op. Als het waterpeil stijgt en het water in de tunnel hoog komt te staan, stroomt het overtollige water door naar de andere tunnels in het traject en gaat het water gelijkmatig in de grond gaan sijpelen. Omdat het water eerst in de sedimenttunnel gefilterd wordt voorkomt dit dat de tunnels dichtslibben en kan er dus gegarandeerd worden dat het infiltratiesysteem optimaal werkt.

Via een aangesloten magnat kunnen de tunnels geïnspecteerd en gereinigd worden. De sedimenttunnel wordt gereinigd door een onder hoge druk aangedreven waterkop die het bezonken sediment naar het magnat stuwt. Omdat er een geotextiel over de steenlaag ligt, zorgt deze er voor dat de stenen niet beschadigt geraken. 

Met de sedimenttunnel kan het Pluvio infiltratiesysteem zich onderscheiden van de andere infiltratiesystemen.

nl_NLNL