De grote van de infiltratievoorziening 


De Vlaamse Regering heeft maatregelen opgelegd om ons waterbeheer in België te verbeteren. Volgens de wetgeving moet iedereen die bouwt of verbouwt en een verharding aanlegt van of groter dan 40m² een infiltratiesysteem voorzien. Een infiltratiesysteem kan zowel bovengronds als ondergronds geplaatst worden. Onze Pluvio infiltratietunnels worden ondergronds geplaatst. Het voordeel van ondergrondse infiltratiesystemen is dat deze geen ruimte innemen en er voor zorgen dat het terrein volledig kan benut worden. Indien het perceel voorzien moet worden van een infiltratiesysteem is de vraag natuurlijk hoe groot deze moet zijn.

De eerste stap is de infiltratiecapaciteit van de bodem controleren, want niet elk terrein is geschikt voor een infiltratiesysteem. De infiltratiegevoeligheid is afhankelijk van de bodemtextuur en bodemstructuur. Dit kan via een bodemonderzoek of via een bodemkaart bepaald worden. Wanneer infiltratie niet mogelijk is, dan kan er een buffersysteem geplaatst worden.


De grote van de infiltratie voorziening wordt bepaald door:

  • De afwaterende oppervlakte = de horizontale oppervlakte van het dak van het gebouw of van de woning en de omliggende verharding (parking, terras,…)
  • Minimum buffervolume (25l/m²) of Minimum infiltratie oppervlakte (4% van de afwaterende oppervlakte)


Stel u bouwt een bedrijf met een horizontale dakoppervlakte van 100m², een verharde grondoppervlakte van 60m² en u moet per m² 25l bufferen:

(100m² + 60m²)*25l = 4.000 liter


Er zijn enkele aandachtspunten die in rekening moeten gebracht worden bij het berekenen van uw afwaterende oppervlakte. Indien het bestaande gebouw beschikt over een regenwaterput, infiltratievoorziening of buffervoorziening mag er 60m² horizontale dakoppervlakte in mindering gebracht worden. Bij een gebouw met een groendak mag de helft van de afwaterende oppervlakte in mindering gebracht worden.

Indien er een regenwaterput geplaatst is ziet de berekening er als volgt uit:

(100m² + 60m²- 60m²)*25l = 2.500 liter

Indien er een groendak geplaatst wordt ziet de berekening er als volgt uit:

(100m² /2)+ 60m²= 110m² *25l= 2.750 liter


nl_NLNL