De Pluvio PL1200 infiltratietunnel biedt u de snelle, kwalitatieve en betaalbare oplossing. 
Met een gewicht van 20 kg per tunnel snel te plaatsen. De tunnelmodules kunnen eindeloos gekoppeld worden en met behulp van een eindkap type PL1200-END afgesloten worden.

Om een slibvrije installatie te kunnen garanderen dient elke installatie voorzien te worden van minstens 1 sedimenttunnel. Deze tunnelrij is voorzien van een extra geotextiel onderaan waardoor, na installatie, de tunnels via de toezichtsput bereikt kan worden voor inspectie én reiniging dmv een rioolrat.      Elke tunnel die rechtstreeks aangesloten is op de regenwaterafvoer dient als sedimenttunnel beschouwd te worden.

Graaf infiltratieput
place pluvio pl1200 tunnel
Plaats Pluvio infiltratietunnels
Vul af met funderingsgesteente

Stappenplan installatie

  • Graaf de put, deze dient minimaal 300mm dieper te zijn dan de hoogte van de infiltratietunnel, tussen de zijkant van het infiltratiebed en de eerste tunnelrij dient een afstand van 300mm voorzien te worden, tussen tunnelrijen dient minimaal 150mm afstand bewaard te worden.
  • Leg geotextiel in de bouwput. Plaats de geotextiel ruim over de rand zodat na het plaatsen en aanvullen van de funderingslaag de geotextiel over het infiltratiebed kan gelegd worden. Dit voorkomt het indringen van slib;
  • Breng over de gehele bodemoppervlakte een steenfundering van schoon gebroken hoekig gesteente met een korrelgrootte van minimaal 19mm en maximaal 51mm en dit in een dikte van minimaal 150mm;
  • Leg de eerste tunnel op zijn plaats. Neem een tweede tunnel en schuif deze over elkaar;
  • Ga zo door tot je voldoende tunnels hebt geplaatst in functie van de nodige infiltratiecapaciteit;
  • Bevestig de begin- en eindkappen. Eventueel kan deze met behulp van zelftappers aan het tunnelelement geschroefd worden;
  • Sluit de aan/afvoerbuis aan. (max aansluiting 600 Ø);
  • Vul de ruimte tussen de tunnels aan met het funderingsgesteente (19/51) . Minimum 150 mm boven de tunnels. links, rechts gelijkmatig aanvullen.
  • Voorzien minimaal een toplaag van 150mm met een funderingsgesteente en plaats de geotextiel over de toplaag;

De infiltratie is nu belastbaar en kan verder afgewerkt worden met de gewenste afwerkingslaag.

De sedimenttunnel

  • Plaats bovenop de eerste laag funderingsgesteente van min. 150mm een geotextiel over de volledige lengte van sedimenttunnel, zorg ervoor dat deze links en rechts min. 300mm groter is dan het tunnelelement.
nl_NLNL